Make your own free website on Tripod.com
 

กล้วยไข่โบราณ

 
     
ชื่อสามัญ                      -
ชื่อพ้อง                         -
ชื่อวิทยาศาสตร์            Musa (AAB group) "Kluai Khai Boran"
แหล่งที่พบ
                   จังหวัดตราด, จันทบุรี
 

ลักษณะทั่วไป

ต้น ลำต้นสูง 2.5 - 3.0 เมตร กาบลำต้นด้านนอก มีสีเขียวอมแดง มีประดำ ด้านในมีสีแดงเล็กน้อย 
ใบ ก้านใบมีสีชมพูอมแดง ก้านใบผอม ร่องก้านใบเปิด
ดอก ปลีเป็นทรงกระบอกยาวเรียว สีแดงอมม่วง เมื่อกาบปลีเปิดจะม้วนงอขึ้น
ผล เครือหนึ่งมี 5 - 8 หวี หวีหนึ่งมี 10 - 15 ผล ผลเหมือนกล้วยไข่แต่เปลือกหนากว่าปลายผลมีจุกขนาดเล็ก เมื่อสุกมีสีเหลืองสด เนื้อสีส้ม แน่นเหนียวรสหวานมัน
 

การใช้ประโยชน์
ผลใช้รับประทานสด