Make your own free website on Tripod.com
 

กล้วยน้ำกาบดำ

 
     
ชื่อสามัญ                     -
ชื่อพ้อง                       กล้วยน้ำพัด
ชื่อวิทยาศาสตร์           Musa (AAB group) "Kluai Nam Kab Dam"
แหล่งที่พบ
                   จังหวัดจันทบุรี
 

ลักษณะทั่วไป

ต้น ลำต้นสูง 3.5 - 4.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 12 - 15 เซนติเมตร กาบด้านนอกมีสีเขียวอ่อน มีลายดำเล็กน้อย กาบด้านในมีสีเขียวอ่อน
ใบ ก้านใบสีเขียวอ่อน ร่องใบเปิด
ดอก สีม่วงอมแดงลักษณะเรียวยาว
ผล เครือหนึ่งมี 5 - 7 หวี หวีหนึ่งมี 10 - 17 ผล ผลมีลักษณะยาวเรียว
 
 
การใช้ประโยชน์ ผลใช้รับประทานสด