Make your own free website on Tripod.com
 
กล้วยไข่โบราณ กล้วยงาช้าง กล้วยหวานทับแม้ว กล้วยหก กล้วยน้ำว้า
กล้วยหอมจันทน์ กล้วยน้ำไท กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยตานี
กล้วยน้ำว้าเขียว กล้วยน้ำว้าค่อม กล้วยนิ้วมือนาง กล้วยหิน กล้วยไร่
กล้วยสามเดือน กล้วยเล็บช้างกุด กล้วยน้ำว้าดำ กล้วยน้ำกาบดำ กล้วยบัวสีส้ม
         
         
ขอขอบคุณ : http://www.doae.go.th/Library/html/detail/banana/index1.html
 
 
© Business Computer. DRU. by 5034277065,5034277074,503427794,5034277116