กล้วยเป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักกันมานาน   มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิประเทศดังกล่าว     และมีการปลูกกล้วยกันมากมายหลากชนิด  ได้มีการแบ่งพันธุ์กล้วยและการใช้ประโยชน์  ออกเป็น 4 กลุ่ม   ได้แก่

           1. ปลูกเพื่อใช้ใบ ได้แก่กล้วยตานี  กล้วยน้ำว้า    กล้วยตานีเป็นกล้วยที่นิยมปลูกใช้ใบมากกว่าเนื่องจากใบมีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย
           2. ปลูกเพื่อรับประทานผลสด  ได้แก่กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า   ผลการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตกล้วย ปี 2538  พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้า   731,006 ไร่  ผลผลิต1,180,465  ตัน  ( กรมส่งเสริมการเกษตร 2540)
           3. ปลูกเพื่อใช้ผลทำอาหารหรือแปรรูป  พันธุ์ที่นิยมได้แก่กล้วยน้ำว้า  กล้วยหักมุก  กล้วยหิน  กล้วยงาช้าง  กล้วยนางพญา  กล้วยที่เหมาะสำหรับทำอาหาร  เมื่อทำสุกโดยผ่านความร้อนจะทำให้รสหวานอร่อยกว่าทานผลสด
           4. ปลูกเพื่อใช้เส้นใย   ได้จากส่วนที่เรียกว่ากาบกล้วย  พันธุ์กล้วยที่นิยมทำเส้นใยได้แก่กล้วยตานี  เนื่องจากมีความเหนียวกว่าเส้นใยกล้วยพันธุ์อื่น                    

          อำเภอปักธงชัย     มีสภาพพื้นที่เหมาะกับการปลูกไม้ผลหลายชนิดรวมทั้งการปลุกกล้วย  ซึ่งเกษตรกรแทบทุกครัวเรือนนิยมปลูกกล้วยมาก  ทำให้ผลผลิตออกมาล้นตลาด   ขายไม่ได้ราคา    จึงได้มีการนำกล้วยมาแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปกล้วยบ้านสระน้อย  หมู่ 4   ตำบลนกออก    อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   ได้มีการแปรรูปกล้วย( กล้วยเบรกแตก)   และพัฒนาการแปรรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ   ทำให้กลุ่มแม่บ้านและสมาชิกกลุ่มอาชีพและมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง 

สูตรการทำกล้วยเบรกแตก
อุปกรณ์ที่ใช้
-  เตาแก๊ส
-  กระทะ
-  ไม้สำหรับคนกล้วย
-  ถาด
-  ตะแกรงตักกล้วย
-   กระดาษฟางซับน้ำมัน

วัสดุที่ใช้
1. กล้วยน้ำว้าสุกเหลืองแก่จัดหวีใหญ่ ( 16 ลูก )  4 หวี
2. น้ำมันพืช

ขั้นตอนและวิธีทำ
1. ปอกกล้วย  แล้วใช้เครื่องไสกล้วยรองด้วยภาชนะพลาสติก
2. กระทะเบอร์ 28 นิ้ว  ใส่น้ำมันตั้งไฟให้ร้อน  
3. เทกล้วยที่ไสแล้วลงในกระทะใช้ไม้ปลายแหลมคอยคนกล้วยไว้เรื่อยๆ  ประมาณ 20 นาที  กล้วยจะสุกเหลืองได้ที่
4. ใช้ตะแกรงตักกล้วยขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน  เทลงถาดที่ปูด้วยกระดาษฟางซับน้ำมัน
5.  เกลี่ยกล้วยให้กระจายไม่ให้กล้วยติดกัน  ทิ้งไว้ให้เย็น
6.  บรรจุลงถุงพลาสติค  ปิดปากถุงไม่ให้อากาศเข้า


ปลอกกล้วยกันก่อนนะ
ไสกล้วยซะหน่อย
ไสเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้
     
ทอดๆๆ สุกๆๆ
น่ากินที่สุด
บรรจุใส่ถุงให้เรียบร้อย
     
 
เป็นอันว่าเรียบร้อย
 
     

        การที่จะทำให้กล้วยเบรกแตก   มีรสชาติหวาน   กรอบอร่อยนั้น  นางผิว  ดอนสระน้อย  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย   ซึ่งดำเนินกิจกรรมแปรรูปกล้วย   มาเป็นเวลานานกว่า 7 ปีแล้ว   ได้กล่าวว่าต้องใช้วิธีสังเกตดูกล้วยว่าสุกได้ที่หรือยัง   ถ้ากล้วยสุกไม่ได้ที่นำมาแปรรูปจะได้กล้วยที่รสชาติไม่อร่อยและไม่หวาน     การที่จะนำกล้วยมาแปรรูปให้มีคุณภาพดี   จึงจำเป็นต้องสังเกตุดูให้กล้วยสุกเต็มที่จึงนำมาแปรรูปได้

     
ข้อมูลจาก : http://gotoknow.org/blog/f-y/226259
 
© Business Computer. DRU. by 5034277065,5034277074,503427794,5034277116